اخبار ستادی - آرشیو

مدیر کل اداره امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران، مدیر نمونه کشوری

مدیر کل اداره امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران، مدیر نمونه کشوری

دکتر سیدجلال زرگر، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران به عنوان یکی از مشاورین برتر و مدیرکل نمونه در حوزه شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات ...

بزرگداشت استاد برجسته حقوق خصوصی دانشگاه تهران برگزار شد

بزرگداشت استاد برجسته حقوق خصوصی دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم نکوداشت دکتر حسنعلی درودیان، استاد برجسته حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ در تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران ...