آرشیو اخبار

تولید مکمل سوختی از ضایعات پلاستیک از طریق فرآیند پیرولیز

تولید مکمل سوختی از ضایعات پلاستیک از طریق فرآیند پیرولیز

روابط عمومی دانشگاه تهران: تولید مکمل سوختی از ضایعات پلاستیک از طریق فرآیند پیرولیز طرح پژوهشی دکتر مجید سعیدی، استادیار دانشکده شیمی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران است که با همکاری مریم صفرپور، دانشجوی دکتری رشته ...

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران با همکاری مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش را برگزار می‌کند.