پارک علم و فناوری

اولویت‌دهی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان علوم انسانی، بین‌رشته‌ای و کشاورزی

اولویت‌دهی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان علوم انسانی، بین‌رشته‌ای و کشاورزی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اولویت‌دهی این مجموعه به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان علوم انسانی، بین‌رشته‌ای و کشاورزی خبر داد و گفت: این نگاه ویژه به علوم انسانی و بین‌رشته‌ای، گامی در راستای ...

همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدرسه مدیریت اسکول کوو روسیه آغاز شد

همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدرسه مدیریت اسکول کوو روسیه آغاز شد

همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدرسه مدیریت اسکول کوو روسیه با هدف شکل‌گیری همکاری‌های مشترک در زمینه نوآوری و بهینه‌سازی کارکرد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران و روسیه آغاز شد.