بولتن انعکاس دانشگاه تهران در رسانه‌ها

 

روابط عمومی دانشگاه تهران: بولتن انعکاس دانشگاه تهران در رسانه‌ها به رصد انعکاس اخبار و فعالیت دانشگاه تهران در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌پردازد. این بولتن در ساعات پایانی هر روز منتشر می‌شود.