آرشیو اخبار

کتاب استادان دانشگاه تهران در سی‌و چهارمین دوره جایزه کتاب سال شایسته تقدیر شدند

کتاب استادان دانشگاه تهران در سی‌و چهارمین دوره جایزه کتاب سال شایسته تقدیر شدند

با معرفی برگزیدگان سی‌و‌چهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ و با حضور رئیس جمهور دو کتاب از دانشگاه تهران شایسته تقدیر شناخته شدند.