اطلاعیه؛ دستورالعمل مدیریت سبز (مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست) در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

تعداد بازدید:۴۱۲۸

دستورالعمل مدیریت سبز (مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست) در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری که توسط معاونت توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب شده است، در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و ساخت جامعه سالم با محوریت آموزش عالی نقش مهمی دارد.
این دستورالعمل در جهت یکسان‌سازی برنامه‌ریزی‌ها در بخش آموزش عالی کشور تهیه شده است و بر اساس آن «شورای راهبردی مدیریت سبز» در تمامی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش و پارک‌های علم‌و فناوری تشکیل شده که وظیفه این شورا تدوین برنامه‌های مدیریت سبز، نظارت بر اقدامات آموزش و فرهنگ‌سازی در این حوزه است.
در دانشگاه تهران نیز، این شورا از یکسال قبل تشکیل شده است که بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته آن در بخش‌های مختلف، اخبار و اطلاعیه‌های سایت دانشگاه سبز در دسترس است.

متن کامل دستورالعمل مدیریت سبز اینجا در دسترس است.


( ۳ )

نظر شما :