اطلاعیه مزایده اجاره نگارخانه باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۸۵
روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه، طی اطلاعیه‌ای شرایط مزایده اجاره نگارخانه باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

دانشگاه تهران در نظر دارد، نگارخانه باغ موزه نگارستان متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را از طریق مزایده به‌صورت اجاره واگذار کند. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۰۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۰۶) نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام کنند.

کد تحریریه : ۱۰۰/۱۰۱/۱۰۲

کلید واژه ها: مزایده دانشگاه تهران


( ۳ )

نظر شما :