اخبار توسعه‌ای - آرشیو

عملیاتی شدن ظرفیت‌های کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی شمال-‌جنوب

عملیاتی شدن ظرفیت‌های کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی شمال-‌جنوب

میزگرد نمایندگان دانشگاه تهران و دانشگاه حمل‌ونقل روسیه، با موضوع «عملیاتی نمودن پتانسیل‌های کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی شمال-جنوب: همکاری ایران و روسیه» برگزار شد.