اخبار توسعه‌ای - آرشیو

سخنرانی با عنوان فضای فراگیر مجازی و توسعه دسترسی و انتشار دانش عمومی

سخنرانی با عنوان فضای فراگیر مجازی و توسعه دسترسی و انتشار دانش عمومی

پنجمین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های "کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان" با عنوان فضای فراگیر مجازی و توسعه دسترسی و انتشار دانش عمومی در دانشکده مطالعات جهان برگزار می‌شود.

اثر بخشی رسانه‌های اجتماعی در جنبش‌های اجتماعی و مباحث سیاسی

اثر بخشی رسانه‌های اجتماعی در جنبش‌های اجتماعی و مباحث سیاسی

سخنرانی «اثربخشی رسانه‌های اجتماعی در جنبش‌های اجتماعی و مباحث سیاسی اندونزی» از سلسله سخنرانی‌های «کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ دوفضایی‌شدن جهان» در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

ملاقات رؤسای دانشگاه‌های روسیه با رئیس دانشگاه تهران

ملاقات رؤسای دانشگاه‌های روسیه با رئیس دانشگاه تهران

در حاشیۀ دومین اجلاس دانشگاه‌های ایران و روسیه که پنجشنبه، ۲۹ مهر ماه در تهران برگزار شد، در روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه، تعدادی از رؤسای دانشگاه‌های روسیه، با رئیس دانشگاه تهران دیدارهای جداگانه و اختصاصی ...

دیدار معاونان دانشگاه‌های فدرال کازان و دولتی سنت پترزبورگ با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران

دیدار معاونان دانشگاه‌های فدرال کازان و دولتی سنت پترزبورگ با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران

معاون بین‌الملل دانشگاه فدرال کازان منطقه ولگا و معاون بین‌الملل دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ طی دیدارهایی جداگانه با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران دیدار و گفت‌وگو کردند.