اخبار توسعه‌ای - آرشیو

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرد

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرد

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا و فناور با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرد.