اخبار توسعه‌ای - آرشیو

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند.

گزارش کارگاه آموزشی «بودجه‌ریزی عملیاتی» ویژه پارک‌های علم و فناوری کل کشور در دانشگاه تهران

گزارش کارگاه آموزشی «بودجه‌ریزی عملیاتی» ویژه پارک‌های علم و فناوری کل کشور در دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی «بودجه‌ریزی عملیاتی» ویژه اعضای پارک‌های علم و فناوری کل کشور به همت مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران ۲۳ و ۲۴ تیر ۱۳۹۸ برگزار شد.