اخبار توسعه‌ای - آرشیو

گفت‌وگوی مدیر اجرایی شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با ایرناپلاس درباره طرح ساماندهی دانشگاه تهران

گفت‌وگوی مدیر اجرایی شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با ایرناپلاس درباره طرح ساماندهی دانشگاه تهران

ایرناپلاس درباره طرح ساماندهی دانشگاه تهران با دکتر علی محقر، مدیر اجرایی شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، گفت‌وگویی انجام داده است که با توجه به اهمیت موضوع طرح ساماندهی، این گفت‌وگو در ...