اخبار توسعه‌ای - آرشیو

بازدید رئیس مرکز حفاظت از تنوع زیستی و باغ گیاه‌شناسی دانشگاه کالیاری ایتالیا از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید رئیس مرکز حفاظت از تنوع زیستی و باغ گیاه‌شناسی دانشگاه کالیاری ایتالیا از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

رئیس مرکز حفاظت از تنوع زیستی و باغ گیاه‌شناسی دانشگاه کالیاری ایتالیا با رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

حضور فعال دانشگاه تهران در نشست منطقه‌ای یونسکو در اندونزی

حضور فعال دانشگاه تهران در نشست منطقه‌ای یونسکو در اندونزی

نشست منطقه‌ای یونسکو با عنوان همکاری‌های جنوب- جنوب برای تقویت استانداردهای مهندسی و فراهم کردن امکان پویایی متخصصان ۳۰ آذر تا اول دی ۱۳۹۶ با حضور نماینده دانشگاه تهران در اندونزی برگزار شد.