اخبار علمی-فناوری - آرشیو

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن شیروان در استان خراسان شمالی

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن شیروان در استان خراسان شمالی

ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن شیروان در استان خراسان شمالی، توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری در دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری در دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور با سخنرانی بر خط رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد.