اخبار علمی-فناوری - آرشیو

کسب رتبه‌های اول تا سوم المپیاد مهندسی شیمی توسط دانشجویان دانشگاه تهران

کسب رتبه‌های اول تا سوم المپیاد مهندسی شیمی توسط دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در المپیاد مهندسی شیمی غیرمتمرکز سال ۱۳۹۷ قطب تهران رتبه‌های اول، دوم و سوم را کسب کردند.