اخبار علمی-فناوری - آرشیو

دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزیده مهندسی کشور در سال ۱۳۹۵

دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزیده مهندسی کشور در سال ۱۳۹۵

دکتر فرخ امینی‌فر، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دکتر حامد میرزاده سلطانپور، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران به عنوان دو دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور معرفی ...