اخبار علمی-فناوری - آرشیو

دانشجویان دانشگاه تهران، مقام نخست رویداد دانشجویی استارت‌آپی پتروتست را کسب کردند

دانشجویان دانشگاه تهران، مقام نخست رویداد دانشجویی استارت‌آپی پتروتست را کسب کردند

دانشجویان انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، مقام نخست رویداد دانشجویی استارت‌آپی پتروتست را کسب کردند.

دو دانش‌آموخته دانشگاه تهران موفق به کسب «مدال جزیره الیس» شدند

دو دانش‌آموخته دانشگاه تهران موفق به کسب «مدال جزیره الیس» شدند

دکتر یحیی رحمت سمیعی و دکتر نادر انقطاع از دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تهران، موفق به کسب «مدال جزیره الیس» شدند.