اخبار علمی-فناوری - آرشیو

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی با مشارکت پانزده کشور در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی با مشارکت پانزده کشور در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی با مشارکت پانزده کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.