اخبار علمی-فناوری - آرشیو

ایده دانشجوی دانشگاه تهران برگزیده دومین رویداد همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت شد

ایده دانشجوی دانشگاه تهران برگزیده دومین رویداد همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: ایده علی جلالی ویرثق، دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، برگزیده دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت شد.

طرح عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزیده حوزه ارتباط با جامعه و صنعت شد

طرح عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزیده حوزه ارتباط با جامعه و صنعت شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: طرح دکتر ولی‌اله محمدی، عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به‌عنوان طرح برگزیده حوزه ارتباط با جامعه و صنعت معرفی شد.