اخبار علمی-فناوری - آرشیو

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی قایش در استان همدان

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی قایش در استان همدان

ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی قایش در استان همدان از سوی مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.

دریافت لوح تقدیر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران توسط کارشناسان مرکز آموزش‌های الکترونیکی

دریافت لوح تقدیر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران توسط کارشناسان مرکز آموزش‌های الکترونیکی

مدیر و کارشناس واحد طرح و برنامه و بین‌الملل مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران لوح تقدیر گرفتند.

رونمایی از ربات جراح، دستاورد مشترک محققان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

رونمایی از ربات جراح، دستاورد مشترک محققان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

ربات جراح سینا، مدل فِلِکس، دستاورد همکاری استادیار طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا با گروهی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران رونمایی شد.