اخبار علمی-فناوری - آرشیو

حمایت طرح رویش پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشگاه تهران

حمایت طرح رویش پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشگاه تهران

طرح رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، از تیم‌های کاری دارای ایده بازارپسند در جهت اثبات مفهومی ایده حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران، حمایت می‌کند.