اخبار پژوهشی - آرشیو

پنجمین نشست «نظریه‌ها و روش‌ها» در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد

پنجمین نشست «نظریه‌ها و روش‌ها» در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های کارگاهی «نظریه‌ها و روش‌ها» روز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، با سخنرانی دکتر سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا، با عنوان «پارادایم؛ دیدگاه‌ها و نمونه‌ها: پارادیم روشی مطالعات جهان» ...

محقق دانشگاه تهران، محقق برتر کشور در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی

محقق دانشگاه تهران، محقق برتر کشور در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی

محقق دانشگاه تهران در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین، حائز رتبه برتر کشوری در تولید محصولات زارعی دیم با رویکرد کشاورزی حفاظتی شد.