اخبار پژوهشی - آرشیو

اهدای مدال ویژه بنیاد لی کوان یو سنگاپور به استاد دانشگاه تهران

اهدای مدال ویژه بنیاد لی کوان یو سنگاپور به استاد دانشگاه تهران

دکتر علی طیب‌نیا، نخستین اقتصاددان ایرانی است که مدال ویژه بنیاد «لی کوان یو» سنگاپور را به عنوان دانشمند اقتصادی دریافت می‌کند.