اخبار پژوهشی - آرشیو

حمایت چهره ماندگار دانشگاه تهران از تجهیز آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی

حمایت چهره ماندگار دانشگاه تهران از تجهیز آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی

چهره ماندگار رشته زیست شناسی دانشگاه تهران، حمایت از تجهیز آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران را تقبل کرد.