اخبار پژوهشی - آرشیو

کتاب استاد دانشگاه تهران، اثر برگزیده جشنواره پژوهش فرهنگی سال

کتاب استاد دانشگاه تهران، اثر برگزیده جشنواره پژوهش فرهنگی سال

کتاب «مطالعات دوفضایی شدن بازی‌های رایانه‌ای» تألیف دکتر سید سعیدرضا عاملی، رییس دانشکده مطالعات جهان، در چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال، اثر برگزیده معرفی شد.