اخبار پژوهشی - آرشیو

رعایت اخلاق پژوهش زمینه‌ساز توسعه پژوهشی و افزایش ارزش‌آفرینی است

رعایت اخلاق پژوهش زمینه‌ساز توسعه پژوهشی و افزایش ارزش‌آفرینی است

معاون پژوهشی دانشگاه تهران، در دهمین نشست شورای معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منطقه یک کشور، رعایت اخلاق پژوهش را زمینه‌ساز توسعه پژوهشی کشور و افزایش ارزش‌آفرینی توصیف کرد.