اخبار پژوهشی - آرشیو

عضویت پیوسته دکتر سیدمحمدمهدی کیایی و دکتر جواد فیض در فرهنگستان علوم به تصویب رسید/ دکتر رحیم زارع نهندی عضو وابسته فرهنگستان علوم شد

عضویت پیوسته دکتر سیدمحمدمهدی کیایی و دکتر جواد فیض در فرهنگستان علوم به تصویب رسید/ دکتر رحیم زارع نهندی عضو وابسته فرهنگستان علوم شد

عضویت پیوسته دکتر سیدمحمدمهدی کیایی استاد دانشکده دامپزشکی و دکتر جواد فیض استاد دانشکدگان فنی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجمع عمومی فرهنگستان رسید.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران عضو هیئت تحریریه مجله Scientific Reports شد

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران عضو هیئت تحریریه مجله Scientific Reports شد

دکتر روح‌اله نوری عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Scientific Reports از مجموعه مجلات خانواده Nature انتخاب شد.