اخبار پژوهشی - آرشیو

نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی احیا و بین‌المللی می‌شود

نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی احیا و بین‌المللی می‌شود

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران اعلام کرد که نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی احیا و بین‌المللی می‌شود.