اخبار آموزشی

زمان ثبت‌نام الکترونیکی (غیر حضوری) پذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی آزمون سراسری ۱۳۹۵ دانشگاه تهران

زمان ثبت‌نام الکترونیکی (غیر حضوری) پذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی آزمون سراسری ۱۳۹۵ دانشگاه تهران

ثبت نام الکترونیکی (غیر حضوری) پذیرفته شدگان مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی پیوسته آزمون سراسری سال ۱۳۹۵دانشگاه تهران، روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ مهر ۱۳۹۵ انجام خواهد شد