اخبار آموزشی - آرشیو

نتایج دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران (اطلاعیه شماره ۲)

نتایج دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران (اطلاعیه شماره ۲)

نتایج دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران، طی اطلاعیه شماره ۲ اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران اعلام شد.