اخبار آموزشی - آرشیو

برگزاری نخستین آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد انجام کار معین دانشگاه تهران

برگزاری نخستین آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد انجام کار معین دانشگاه تهران

اولین آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد انجام کار معین کارکنان دانشگاه در روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ در مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران برگزار شد.

کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی به همت خانه نشریات اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با موضوعات متنوع، ۷ و ۸ آذر ۱۳۹۷ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.