اخبار آموزشی - آرشیو

دوره مشترک کارشناسی‌ ارشد با همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان

دوره مشترک کارشناسی‌ ارشد با همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان

پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، برای اولین بار با همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان و استادان ایرانی و بین‌المللی دوره مشترک کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید را به زبان انگلیسی برگزار می‌کند.