اخبار آموزشی - آرشیو

برگزاری اولین دوره آموزشی حرفه‌ای و تخصصی مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور

برگزاری اولین دوره آموزشی حرفه‌ای و تخصصی مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور

اولین دوره آموزش حرفه‌ای و تخصصی ویژه کارشناسان رشته‌های روان‌شناسی مشاوره و مددکاری مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور با همکاری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.