اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

فراخوان برگزاری «کرسی‌های علمی- ترویجی» توسط بسیج استادان دانشگاه‌های تهران بزرگ

فراخوان برگزاری «کرسی‌های علمی- ترویجی» توسط بسیج استادان دانشگاه‌های تهران بزرگ

روابط عمومی دانشگاه تهران: بسیج استادان دانشگاه‌های تهران بزرگ با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی «کرسی‌های علمی-ترویجی» برگزار می‌کند.

فراخوان برگزاری وبینار تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران

فراخوان برگزاری وبینار تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران

روابط عمومی دانشگاه تهران: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طی فراخوانی از برگزاری وبینار تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران خبر داد.