اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص نتایج «فراخوان پیشنهاد واژه جایگزین به‌جای کلمه پردیس»

تعداد بازدید:۲۵۲۷۵

بسمه تعالی

ضمن تشکر از کلیه شرکت‌کنندگان گرانقدر که در پی انتشار فراخوان «پیشنهاد واژه جایگزین به جای کلمه پردیس»، واژگان پیشنهادی خود را ارسال کردند، نکات زیر را به استحضار می‌رساند:

۱ - پس از دریافت واژگان در مهلت مقرر، هیأت رئیسه دانشگاه با توجه به فراوانی و تنوع واژگان رسیده، کمیته‌ای را مأمور بررسی تخصصی موضوع نمود. این کمیته که متشکل از استادان طراز اول دانشگاه بود، پس از بررسی تخصصی موضوع، سه واژه را انتخاب و به هیأت رئیسه دانشگاه پیشنهاد نمود که شرح آن در ادامه این اطلاعیه می‌آید. هیأت رئیسه دانشگاه نیز این سه واژه را به عنوان واژگان منتخب از بین کل واژگان ارسالی مورد تأیید قرار داد، اما استفاده از هریک از این واژگان بجای کلمه «پردیس» منوط به بررسی‌های بیشتر شده است، که در حال سپری ساختن مراحل مربوط است.

۲ - برای سپاس از شرکت‌کنندگان گرانقدر، هیأت رئیسه دانشگاه با وجود اینکه حجم جوایز فراخوان، قبلاً مصوب شده بود، به پاس استقبال فراوان شرکت‌کنندگان گرامی و با عنایت به اینکه تعداد پیشنهاددهندگان هر یک از واژه‌های مصوب، بیش از عدد اعلام شده بود، با افزایش مقدار جوایز، به شرحی که در جدول آمده است، تعداد جوایز را افزایش داد و آنها را به صاحبان واژه‌های برگزیده اعطا خواهد کرد.

۳ - بررسی تخصصی و انتخاب واژه‌های مصوب از میان حجم انبوه پیشنهادهای ارسالی، نیازمند تشکیل جلسات متعدد کاری و اداری بود. به همین جهت، زمان اعلام نتایج از برخی تاریخ‌های اعلام شده فراتر رفت که پیگیری‌های مخاطبان را به دنبال داشت. از اینرو از کلیه عزیزان از تأخیر ناخواسته عذرخواهی می‌نماید.

۴ - یادآوری می‌شود که جایزه واژگان منتخب، تنها به پیشنهاددهندگانی تعلق می‌گیرد که درخواست خود را از طریق ایمیل اعلام‌شده یا آدرس ذکرشده در فراخوان ارسال نموده‌اند و پیشنهادات تلفنی یا شفاهی در جریان بررسی قرار نگرفت.

۵ - هماهنگی لازم با برندگان گرامی این فراخوان، از طریق ایمیل، جهت دریافت جوایز خود صورت خواهد گرفت.

اداره کل حوزه ریاست و روابط‌عمومی دانشگاه تهران

 

واژه‌های پیشنهاد‌ی به جای کلمه «پردیس»

ردیف

واژه منتخب

فرستنده

جایزه

۱

 

دانشکدگان

محمدحسین امامی

سکه تمام بهار آزادی

۲

اکرم میررضایی

سکه تمام بهار آزادی

۳

مهدی متین‌جاوید

سکه تمام بهار آزادی

۴

محمدجواد یزدان‌پناه

سکه تمام بهار آزادی

ردیف

واژه منتخب

فرستنده

جایزه

۱

دانش‌کوی

معین احمدی

ربع سکه بهار آزادی

۲

محمدجواد عظیمی

ربع سکه بهار آزادی

۳

غلا‌م‌حسین کریمی دوستان

ربع سکه بهار آزادی

۴

نعمتیان

ربع سکه بهار آزادی

۵

نجارزاده

ربع سکه بهار آزادی

۶

آذردخت جلیلیان

ربع سکه بهار آزادی

۷

صادق واعظ‌زاده

ربع سکه بهار آزادی

۸

مریم طوطیان

ربع سکه بهار آزادی

۹

عباس به‌پژوه

ربع سکه بهار آزادی

ردیف

واژه منتخب

فرستنده

جایزه

۱

دانشمان

جعفری

ربع سکه بهار آزادی

۲

محمد همتی

ربع سکه بهار آزادی

۳

محمدعلی بشارت

ربع سکه بهار آزادی

۴

محمدحسین جعفری مقدم‌فرد

ربع سکه بهار آزادی

۵

روشنک رضا

ربع سکه بهار آزادی

۶

مسعود دیبایی

ربع سکه بهار آزادی

۷

فوقی

ربع سکه بهار آزادی

۸

مصیب قره‌بیگی

ربع سکه بهار آزادی

۹

مجید پویامهر

ربع سکه بهار آزادی

 

( ۱۲۹ )

نظر شما :