آرشیو اخبار

اطلاعیه برگزاری مراسم یادبود درگذشت اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکدگان هنرهای زیبا

اطلاعیه برگزاری مراسم یادبود درگذشت اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکدگان هنرهای زیبا

روابط عمومی دانشگاه تهران: مراسم یادبود درگذشت اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار می‌شود. در این اطلاعیه آمده است: