آرشیو اخبار

توضیح در خصوص اظهارات منتسب به رئیس دانشگاه تهران در خصوص تعداد واکسن کرونا و اعضای هیأت علمی فوت شده به خاطر بیماری کرونا

توضیح در خصوص اظهارات منتسب به رئیس دانشگاه تهران در خصوص تعداد واکسن کرونا و اعضای هیأت علمی فوت شده به خاطر بیماری کرونا

روابط عمومی دانشگاه تهران: در پی انتشار و انتساب برخی از نقل قول‌های نادرست در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های برخط به دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در خصوص تعداد واکسن کرونا در ...