هفته‌نامه خبری دانشگاه تهران

 

روابط عمومی دانشگاه تهران: هفته‌نامه خبری دانشگاه تهران به انعکاس مهمترین اخبار ستادی دانشگاه تهران می‌پردازد. این هفته‌نامه پایان هر هفته و در روزهای پنج‌شنبه منتشر می‌شود.