اخبار توسعه‌ای

نشست علمی بررسی روابط ایران و ازبکستان بعد از اسلام کریم‌اف

نشست علمی بررسی روابط ایران و ازبکستان بعد از اسلام کریم‌اف

هشتاد و سومین نشست علمی تخصصی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای با عنوان روابط ایران و ازبکستان بعد از اسلام کریم‌اف در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار ...

گفت‌وگوی مدیر اجرایی شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با ایرناپلاس درباره طرح ساماندهی دانشگاه تهران

گفت‌وگوی مدیر اجرایی شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با ایرناپلاس درباره طرح ساماندهی دانشگاه تهران

ایرناپلاس درباره طرح ساماندهی دانشگاه تهران با دکتر علی محقر، مدیر اجرایی شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، گفت‌وگویی انجام داده است که با توجه به اهمیت موضوع طرح ساماندهی، این گفت‌وگو در ...