اخبار دانشجویی

شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه دانشگاه تهران در بارۀ شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر در کلیه مقاطع تحصیلی به‌منظور استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵