اخبار دانشجویی - آرشیو

دانشجوی دانشگاه تهران چهره شاخص اولین همایش بین‌المللی و نهمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شد

دانشجوی دانشگاه تهران چهره شاخص اولین همایش بین‌المللی و نهمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شد

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی محیط‌زیست دانشگاه تهران، چهره شاخص اولین همایش بین‌المللی و نهمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شد.

دانشجویان دانشگاه تهران، مقام نخست رویداد دانشجویی استارت‌آپی پتروتست را کسب کردند

دانشجویان دانشگاه تهران، مقام نخست رویداد دانشجویی استارت‌آپی پتروتست را کسب کردند

دانشجویان انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، مقام نخست رویداد دانشجویی استارت‌آپی پتروتست را کسب کردند.