اخبار دانشجویی - آرشیو

حمایت ۵۰ میلیون تومانی بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان در شرایط بحران کرونا

حمایت ۵۰ میلیون تومانی بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان در شرایط بحران کرونا

بنیاد حامیان دانشگاه تهران، در شرایط بحران کرونا با اهدای ۵۰ میلیون تومان از دانشجویان متقاضی خرید تبلت حمایت کرد.

تعدادی از نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در خرداد ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شدند

تعدادی از نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در خرداد ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شدند

تعداد ۱۵ نشریه دانشجویی دانشگاه تهران در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی در خرداد ۱۳۹۹ به‌صورت الکترونیکی منتشر شدند.