اخبار دانشجویی - آرشیو

بازدید رئیس دانشگاه تهران از نمایشگاه برگزیده انتشارات و پایان نامه‌های دانشجویی در چهل سال اخیر

بازدید رئیس دانشگاه تهران از نمایشگاه برگزیده انتشارات و پایان نامه‌های دانشجویی در چهل سال اخیر

دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران از نمایشگاه برگزیده‌های انتشارات و پایان نامه‌های دانشجویی دانشگاه تهران در چهل سال اخیر که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شده است، بازدید کرد.

برگزاری جشنواره علمی فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در دانشگاه تهران

برگزاری جشنواره علمی فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در دانشگاه تهران

جشنواره علمی فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی با عنوان چهل سال با انقلاب اسلامی در پایان‌نامه‌های دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.