اخبار دانشجویی - آرشیو

برگزاری اولین جشنواره کارآفرینی سراهای دانشجویی دانشگاه تهران

برگزاری اولین جشنواره کارآفرینی سراهای دانشجویی دانشگاه تهران

در اولین روز برگزاری هفته سراهای دانشجویی برنامه‌های نمایش و نقد فیلم کارآفرینی، کارگاه‌های آموزشی کسب وکار، بازدید از پارک علم و فناوری (مراکز و شرکت‌های کارآفرین)، نشست‌های تخصصی کارآفرینی از سری برنامه‌های جشنواره کارآفرینی ...