اخبار دانشجویی - آرشیو

آغاز هفته سراهای دانشجویی با شعار «سراهای دانشجویی عرصه نوآوری، مهارت محوری و رونق تولیدات دانشجویی»

آغاز هفته سراهای دانشجویی با شعار «سراهای دانشجویی عرصه نوآوری، مهارت محوری و رونق تولیدات دانشجویی»

هفته سراهای دانشجویی دانشگاه تهران از ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با شعار «سراهای دانشجویی عرصه نوآوری، مهارت محوری و رونق تولیدات دانشجویی» آغاز شده و تا ۱۳ اردیبهشت ادامه می‌یابد.