اخبار دانشجویی - آرشیو

نشست دبیران شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان تهران در دانشگاه تهران برگزار شد

نشست دبیران شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان تهران در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین نشست دبیران شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان تهران به میزبانی شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸، در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.