برگزیدگان دانشگاه تهران در بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی (سال ۱۳۹۸)

تعداد بازدید:۳۵۶۰
رتبه‌های یک تا بیست (سال ۱۳۹۸) دانشگاه تهران در بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی اعلام شد.


( ۲۱ )

نظر شما :