اخبار دانشجویی - آرشیو

فعالیت‌های دانشجویی نوآوری و کارآفرینی را در بخش‌های مختلف به همراه دارد

فعالیت‌های دانشجویی نوآوری و کارآفرینی را در بخش‌های مختلف به همراه دارد

رئیس دانشگاه تهران در نشستی با دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی و دبیران کانون‌های دانشگاه گفت: «دانشگاه تهران برای فعالیت‌های دانشجویی ارزش بسیاری قائل است. فعالیت‌های دانشجویی نوآوری و کارآفرینی را در بخش‌های مختلف به همراه ...