مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

اطلاعیه برگزاری مجموعه وبینارهای تخصصی درخت زندگی

اطلاعیه برگزاری مجموعه وبینارهای تخصصی درخت زندگی

روابط عمومی دانشگاه تهران: دفتر مدیریت سبز دانشگاه تهران طی اطلاعیه‌ای از برگزاری مجموعه وبینارهای تخصصی درخت زندگی خبر داد.

نشست شورای عمومی بنیاد حامیان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا برگزار شد

نشست شورای عمومی بنیاد حامیان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: نشست شورای عمومی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، به منظور ارایه گزارش سالیانه و انتخاب هیأت مدیره جدید برگزار شد.