مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

سمینار «ارتباطات علمی و بین‌المللی خیریه‌ها» در دانشکده کارآفرینی برگزار شد

سمینار «ارتباطات علمی و بین‌المللی خیریه‌ها» در دانشکده کارآفرینی برگزار شد

سمینار «ارتباطات علمی و بین‌المللی خیریه‌ها» به همت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و گروه نیکی یار (سامانه اطلاع رسانی خیریه‌ها) با هدف ترویج و توسعه کارآفرینی برای مددجویان سرپرست خانوار و فرزندانشان روز چهارشنبه ۲۶ ...

دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز برگزار شد

دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز برگزار شد

دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.